Prijs 2019

De uurtarieven voor 2019 zijn bekend.
Door het intreden van de wet IKK is het Coendesnest genoodzaakt zijn tarieven flink te verhogen.


Natuurlijk heeft de kinderopvangbranche ieder jaar te maken met loonsstijgingen, nieuwe wet- en regelgeving en stijgende huur- en energiekosten. De kostenstijging voor 2019 wordt echter beheerst door de belangrijke IKK-maatregelen van een nieuwe BKR en het aannemen van een pedagogisch beleidsmedewerker/coach.

Kinderopvangtoeslag:
Gelukkig voor de ouders wordt het maximum uurtarief waarover de ouders kinderopvangtoeslag ontvangen flink verhoogd zodat uiteindelijk de kostenverhoging minimaal zal zijn.
Maximum uurtarieven waarover ouders kinderopvangtoeslag ontvangen in 2019

  • Dagopvang € 8.02
  • Buitenschoolse opvang € 6.89
  • Gastouderopvang € 6,15

Uurtarief het Coendersnest:
Voor de reguliere opvang gaan we de prijs stellen op € 7,75 per uur. 
Voor flexibele opvang en extra afname van dagdelen buiten het kinderopvangcontract vragen wij € 8.02 per uur

Wij attenderen de ouders erop dat wij ondanks deze forse prijsverhoging nog steeds onder de maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag blijven.

Voor een compleet overzicht van de kostprijs van onze kinderopvang kunt u de prijslijst 2019 

hier downlowden.


Inspectie GGD 2018

Op 11 september 2018 is de toezichthouder van de GGD bij ons langs geweest om on weer te inspecteren of wij aan alle regels van de wet Kinderopvan voldoen.
Gelukkig was de toezichthouder zeer te spreken en heeft ons volledig goedgekeurd. U kunt het inspectierapport HIER inlezen.SINTERKLAAS 2017

Sinterklaas is weer bij ons op bezoek geweest.
Op zaterdag 2 december heeft de Sint en zijn Pieten de tijd genomen om onze kinderen te bezoeken. 
Net als de vorig jaar had het Coendersnest de grote zaal van speeltuin de Helpen tot hun beschikking om het grote Sintfeest te kunnen vieren. Om 10.15 kwamen Sint en Pieten bij de speeltuin aan.
Er waren weer allerlei spelletjes en activiteiten voor de kinderen en de Pieten hebben goed meegedaan.
o.a. bij het Speculaaspop-versieren, het pepernoot-sjoelen maar ook bij het prikken en kleuren van mooie Sinterklaas-prikkaarten hebben de Pieten goed geholpen.
Er was veel muziek en natuurlijk heeft Sint uit het grote boek voor gelezen. Ook werden de Oudercommissie en de leidsters nog door Sinterklaas in het zonnetje gezet
Alle kinderen mochten met de Sint en zijn Pieten op de foto.
Aan het eind van hun bezoek werden de cadeautjes uitgedeeld en namen Sinterklaas en zijn Pieten weer afscheid van het Coendersnest.
Het was een zeer geslaagd Sinterklaasfeest met alleen maar erg blije kindjes.
Tot volgend jaar lieve Sint en Pieten!
Er staan weer heel veel foto's in het fotoalbum