Inspectie GGD 2017

Op 6 december 2017 is de toezichthouder van de GGD bij ons langs geweest om on weer te inspecteren of wij aan alle regels van de wet Kinderopvan voldoen.
Gelukkig was de toezichthouder zeer te spreken en heeft ons volledig goedgekeurd. U kunt het inspectierapport HIER inlezen.SINTERKLAAS 2017

Sinterklaas is weer bij ons op bezoek geweest.
Op zaterdag 2 december heeft de Sint en zijn Pieten de tijd genomen om onze kinderen te bezoeken. 
Net als de vorig jaar had het Coendersnest de grote zaal van speeltuin de Helpen tot hun beschikking om het grote Sintfeest te kunnen vieren. Om 10.15 kwamen Sint en Pieten bij de speeltuin aan.
Er waren weer allerlei spelletjes en activiteiten voor de kinderen en de Pieten hebben goed meegedaan.
o.a. bij het Speculaaspop-versieren, het pepernoot-sjoelen maar ook bij het prikken en kleuren van mooie Sinterklaas-prikkaarten hebben de Pieten goed geholpen.
Er was veel muziek en natuurlijk heeft Sint uit het grote boek voor gelezen. Ook werden de Oudercommissie en de leidsters nog door Sinterklaas in het zonnetje gezet
Alle kinderen mochten met de Sint en zijn Pieten op de foto.
Aan het eind van hun bezoek werden de cadeautjes uitgedeeld en namen Sinterklaas en zijn Pieten weer afscheid van het Coendersnest.
Het was een zeer geslaagd Sinterklaasfeest met alleen maar erg blije kindjes.
Tot volgend jaar lieve Sint en Pieten!
Er staan weer heel veel foto's in het fotoalbum
         Prijs 2018

De nieuwe uurtarieven voor het jaar 2018 zijn bekend.
   
Door de inwerkingtreding van de wet IKK (
Innovatie en  kwaliteit  kinderopvang) moeten de kinderopvang-organisaties diverse maatregelen nemen.
Dit heeft invloed op het uurtarief  voor het jaar 2018 en 2019.
Ook het Coendersnest komt er niet onderuit en zal zijn uurtarief moeten aanpassen.

Voor de reguliere opvang  hebben wij de prijs vastgesteld op € 7,00 
Voor  eventueel flexibele opvang is de prijs vastgesteld op € 7,45

Voor een compleet overzicht van de kostprijs van onze kinderopvang kunt u de prijslijst 2018 

hier downlowden.


Het is alweer juli 2017.       


 Dit betekend vakantietijd.


Het team van het Coendersnest wenst iedereen die nog gaat een hele vakantie toe

2017

Het eerste half jaar is alweer voorbij. Dit betekent even wat activiteiten die wij hebben ondernomen de laatste maanden.

We hebben in juni weer ons jaarlijkse creche uitstapje gehad. We zijn dit jaar naar Zuidlaren geweest naar Het Sprookjeshof.
Het was helaas erg slecht weer maar dat mocht de pret niet drukken. 
Gelukkig hebben ze in het Sprookjeshof ook een grote binnenhal met ballenbak en speel en klimtoestellen. Iedereen heeft zich hier reuze vermaakt. Foto's zijn te vinden in ons fotoalbum.


                            Pasen
 
Goedevrijdag hebben wij weer ons jaarlijkse Paasbrunch gehouden. Alle 3 jarige peuters waren welkom om gezellig paaseieren te zoeken en te genieten van een gezellige broodmaaltijd met eitjes, paasbroodjes en chocolademelk. het was erg gezellig.Kerst 2016

Bijna kerst en het Coendersnest is al op en top in de Kerstsfeer. De boom is versierd. Het Rendier op onze luifel. De lichtjes die gezellig branden. De week voor de kerst willen we voor de kinderen weer wat lekkere hapjes serveren. We hebben hiervoor de ouders gevraagd of ze ons daarbij kunnen helpen. Er zijn al een aantal ouders die hebben toegezegd om voor ons in die week een gerechtje klaar te maken. Wat zullen we smullen.
 

Dit jaar nodigen we onze ouders weer uit voor een gezellige kerstborrel op 23 december van 17.00 - 18.30 uur. Het Coendersnest zorgt voor een hapje en een drankje.
Dat wordt vast weer gezellig.Vierde kwartaal 2016.

Het jaar is al bijna weer om en dan wordt het tijd om even terug te kijken.
Het derde kwartaal was een actieve periode.
In de herfst hebben we onze buitenspeelplaats opgeknapt en verruimd. we krijgen van zowel de ouders als de buren complimenten dat het er zo netjes en mooi uitziet. Wij zijn natuurlijk blij en trots op onze nieuwe speelplaats. Fa.  Robert de Graaf heeft goed werk verricht. 


In november zijn we druk bezig geweest met onze lampionnen. Dit jaar een mooie vlinder die de kinderen hebben gemaakt van een plastic ranja fles.
Op 11 november zijn we met de kinderen een rondje bij onze buren langs geweest en hebben mooi gezongen en lekker veel snoepjes opgehaald.


Dan komt op 26 november Sinterklaas bij ons langs om het Grote Coendersnest Sinterklaasfeest te vieren. Dit vieren we zoals elk jaar in het speeltuingebouw van de Helpen aan de Groenensteinlaan.
De Sint was langs gekomen met twee van zijn Pieten.
De kinderen hebben zich met allerlei activiteiten bezig gehouden zoals: pepernoot sjoelen, Kleurplaat kleuren, een Speculaaspop versieren, verkleden en Schmincken.
De Pieten hebben goed meegedaan. Ook hebben de kids nog "Pietengymnastiek"gedaan.
Natuurlijk was er voor ieder kindje een cadeau.
Het was een zeer geslaagd feest. Sinterklaas heeft beloofd om volgend jaar weer langs te komen.
Voor foto's van het Sintfeest zie ons fotoalbum.


Terugblik zomer Coendersnest

Het is weer tijd voor een overzicht van alle leuke activiteiten die wij de afgelopen zomer hebben ondernomen.

Crecheuitstapje Nienoord

In juni zijn we weer met een groot aantal kinderen en hun
ouders op pad gegaan. Dit keer naar Leek.
Het was een geweldige dag met mooi weer.
De kinderen hebben genoten van alle speeltoestellen, het treintje en natuurlijk het patatje met een ijsje aan het eind van de morgen.
Het was weer een groot succes. Benieuwd waar we volgend jaar naar toegaan????? Foto's staan in ons fotoalbum.


Waterspelen

We hebben niet heel veel mooi weer gehad in de afgelopen zomer maar op de dagen dat het kon was er natuurlijk weer waterpret. De kinderen hebben kunnen spelen aan onze nieuwe watertafel en natuurlijk hebben we ook "gezwommen"in onze zwemschelpen. Het was een gezellige natte boel.
Inspectie GGD 2016

Begin maart zijn wij weer gecontrolleerd door de inspecteur van de GGD. 
De inspectie verliep voorspoedig en de "keurmeester" was zeer tevreden over ons kinderdagverblijf. Een en ander kunt u  hier teruglezen in ons inspectierapport.


Training/Cursus Pedagogisch Medewerksters

Afgelopen winter heeft het Team van het Coendersnest de training TAAL en INTERACTIEVAARDIGHEDEN gevolgd.
Alle leidsters zijn met vlag en wimpel geslaagd. Dit werd bekroond met een certificaat die op 10 februari aan ons werd uitgereikt.
Iedereen van Harte gefeliciteerd!
Nationaal Voorleesontbijt

Ook dit jaar hebben wij weer actief meegedaan aan het Nationaal voorleesontbijt.
Op de groepen is actief gelezen en voorgelezen en op woensdag zijn wij met de kinderen naar de Openbare Bobliotheek geweest waar voor de kinderen een ontbijtje klaar stond terwijl TV Noord presentatrice Cunera van Selm de kinderen ging voorlezen.Het een leerzame maar vooral ook een heel gezellige ochtend.
 8 januari 2016        
Nieuwjaarsborrel Coendersnest
16.30 - 18.00 uur

Onder het genot van een hapje en drankje willen we iedereen persoonlijk een gelukkig nieuwjaar toewensenSinterklaasfeest Coendersnest


Ook dit jaar hebben we weer een groots Sinterklaasfeest gevierd.
Zoals elk jaar vieren we dit feest in de grote zaal van Speeltuin de Helpen. 
Dit jaar hebben we het feest iets anders gevierd dan vorige jaren. 
De kinderen mochten aan allerlei activiteiten meedoen zoals: Pepernoten-sjoelen, verlanglijstje plakken, pakjes gooien, speculaaspop versieren, kleurplaat kleuren.
Het was een gezellige drukte en de opkomst was GROOT.
Sinterklaas en zijn 2 Pieten hebben gezellig meegedaan en aan het eind van de ochtend was er natuurlijk voor elk kind een mooi cadeau en kregen alle kinderen een Diploma voor het deelnemen aan de spelletjes.
Het was een groot succes en voor het volgend jaar hopen we natuurlijk dat de Sint opnieuw langskomt. Meer foto's in ons fotoalbum.

KLACHTENREGELING.  

Per 1 januari 2016 verandert de klachtenregeling. De huidige instantie, SKK, verdwijnt en vanaf 1 januari zijn alle houders van kinderopvangcentra verplicht aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan het Klachtenloket Kinderopvang is verbonden. Hieronder kunnen jullie het geschilartikel lezen, welke ook opgenomen is in ons beleid.
 
Bijlage 1: Geschilartikel Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

1. De oude/ oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.

2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/ oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.

3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/ oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie. (www.degeschillencommissie.nl)

4. Wanneer de ouder/ oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/ oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij hiermee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluiten de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.  

 NAZOMER-BORREL 2015


Op de eerste vrijdag na de zomervakantie hebben wij de ouders uitgenodigd voor een gezellige "zomerborrel" bij ons op het Coendersnest.
Onder het genot van een hapje en een drankje was er gelegenheid om even bij te praten over de vakantie en tevens het nieuwe schoolseizoen in te luiden.
Onze muziekjuf Irmgard was ook uitgenodigd en heeft 2 workshops gegeven aan de ouders en kindjes.
De ouders zowel als de kinderen waren enthousiast. Ze hebben gezongen en meegedaan aan de spelletjes die Irmgard tijdens haar "muzieklessen"ook gebruikt om de kinderen te vermaken.
Irmgard komt altijd op dinsdagochtend van 10.00 -10.30 uur langs om muziekles te geven aan kinderen vanaf 2 jaar. Opgeven kan via de leidsters van het Coendersnest. Meer informatie over de muzieklessen van Irmgard op: 
www.muziekkoerier.nl
De zomerborrel werd goed gezocht. Het was erg gezellig en voor herhaling vatbaar. 

Uitstapje Zuidlaren 

Ook dit jaar zijn we weer op stap geweest met de kinderen.
We zijn met zijn allen naar het Sprookjeshof in Zuidlaren geweest.
Het was prachtig weer. De kinderen hebben heerlijk gespeeld in de speeltuin.
Tot slot hebben we met zijn allen heerlijk patatjes gegeten en kregen we een ijsje toe.
Het was een zeer geslaagde ochtend en de kinderen gingen moe maar voldaan weer mee naar huis. Zie de foto's in ons fotoalbum


Inspectie GGD 2015

Op 9 april 2015 is de inspecteur van de GGD weer langs geweest om te controlleren of wij aan de eisen voldoen in overeenstemming met de kwaliteitseisen gesteld bij of krachtens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen(Wkkp).
De GGD heeft haar bevindingen vastgelegd in een inspectierapport. Deze kunt u vinden op de pagina downlowds.
Wij voldoen gelukkig weer aan alle eisen.  Coendersnest     15     jaar 


Het Coendersnest bestaat op 1 april 2015   15 jaar.

Dit hebben wij op zaterdag 11 april uitgebreid gevierd samen met onze kinderen, broertjes en zusjes en hun ouders.

Op het speelveld waren 2 grote partytenten neer gezet zodat het feest ook bij wat minder goed weer gewoon door kon gaan.

Wij hebben aan het feest een thema gekoppeld en wel:  INDIANEN.

Op het Coendersnest zijn we druk bezig geweest om vorm te geven aan dit thema. Zo hebben de kinderen een mooie Indianentooi en een Indianentenue gemaakt. Natuurlijk werden ze tijdens het feest geschminkt.

Er waren allerlei activiteiten en spelletjes in en rond het Coendersnest maar vooral buiten op het speelveld.

Tevens hadden wij kinderboekenschrijver Dennis Hofman, schrijver van de boekjes van "Daantje Indiaantje", uitgenodigd. Hij heeft voorgelezen uit eigen werk. Voor meer informatie over Daantje Indiaantje verwijzen wij naar facebook"Daantje Indiaantje"

We hebben het feestje afgesloten met een gezellige BBQ

Ondanks dat het weer niet meewerkte was er een GROTE OPKOMST en was het een SUPER LEUK FEEST!!!!


Zie de foto's in ons fotoalbum!

Overzicht belevenissen, activiteiten en evenementen 2014

In 2014 hebben we weer allerlei leuke activiteiten en belevenissen mee gemaakt. Graag willen wij dit met de "fans"van het Coendersnest delen.

Zo hebben we natuurlijk een prachtige zomer gehad met veel Zon en Waterpret.  
                                           

Dag van de Leidster 18-09-2014

In September vieren wij altijd de dag van de leidster.
De dames zijn verrast door de Oudercommissie van het Coendersnest met een mooie bos Zonnebloemen en een heerlijke tractatie.

Voor hun altijd positieve goede inzet werden de leidsters door de directie nog eens beloond met een leuke cadeaubon.               

  

Sint Maarten, 11 november 2014

In November hebben wij natuurlijk ook weer aan Sintmaarten meegedaan. De kinderen hebben mooie lampionnen gemaakt. Dit jaar het thema Barbapappa. Het resultaat was ernaar.
met veel plezier zijn we de buurt rond geweest en hebben natuurlijk veel lekkers binnen gehaald.
Voor foto's zie ons Fotoalbum.

    Sinterklaasfeest, 29 november 2014

Ook dit jaar had de Sint en zijn Pieten weer tijd vrij gemaakt om bij de kindertjes van het Coendersnest langs te gaan. Vanwege de beperkte ruimte vieren wij het feest altijd in het speeltuingebouw van de Helpen aan de Groenensteinlaan. Gelukkig wist Sinterklaas ons te vinden.

Het was een erg geslaagd feest. Sinterklaas heeft een mooi gedicht voorgelezen met daarin allerlei wetenswaardigheidjes van de kinderen.

De kinderen hadden een dansje ingestudeerd die wij met zijn allen aan Sinterklaas en zijn Pieten hebben laten zien. 

Een van de Zwarte Pieten had ballonnen meegenomen waar hij mooie beestjes van kon maken.

 

 


De koffie, thee en limonade smaakten samen met de Pepernoten, Speculaas en Banket weer uitstekend.

Sinterklaas heeft beloofd dat hij volgend jaar weer bij ons langs zal komen.

Foto's van het feest staan in het Fotoalbum Sint 2014Kerst 2014

Dit jaar wilden wij het jaar positief afsluiten. Daarom hebben wij samen met de kinderen heel veel mooie kerstwerkjes gemaakt. Deze werkjes hebben wij op een Gezellige Kerstborrel aangeboden aan de ouders.
De ouders konden hiervoor een voor hun zelf vastgesteld bedrag doneren in de collectebus voor 
Stichting 


Het Coendersnest gaat deze opbrengst verdubbelen en dan aan de Stichting aanbieden. 
De opbrengst is nog niet geheel bekend omdat er nog ouders zijn die op vakantie zijn en ook een donatie willen doen. 
Zogauw bekend is hoeveel de opbrengst is zullen wij dit op onze site publiceren. 

 
UITSTRALING COENDERSNEST,

 Over het algemeen vonden wij dat het kinderdagverblijf in  het verleden niet echt opviel en niet echt uitstraling naar  het publiek toe had. Omdat wij trots zijn op ons  kinderdagverblijf en we graag wat meer in de  belangstelling willen staan hebben wij geinvesteerd in onze presentatie. Zo zijn er mooie vlaggen met ons logo aangeschaft en staan er bij onze ingang twee vrolijke beachvlaggen om de mensen te verwelkomen.
Tot op heden hebben wij van zowel ouders als buurtbewoners veel complimenten gekregen over hoe zichtbaar wij nu zijn. Vooral van af de weg valt het gelijk op en zien de mensen dat er werkelijk iets te doen is aan de van Houtenlaan 33.
Als klap op de vuurpijl hebben wij ook een prachtig naambord bij de deur gehangen met alle informatie over onze opvang.

WIJ ZIJN SUPER TROTS OP HET COENDERSNEST


Inspectie GGD 2014:

Op 6 januari van dit jaar zijn wij weer geinspecteerd door de GGD. Het nieuwe rapport kunt u downlowden op deze site. Er waren een paar kleine aanpassingen nodig maar we voldoen weer aan alle eisen.
Zie downlowds.
                                                Prijs 2015:                                                                  


Graag brengen wij u weer op de hoogte van de uurtarieven 2015.

Indexatie uurprijzen kinderopvangtoeslag

Per uur kinderopvang stelt de overheid een maximumbedrag vast dat in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Alles wat de kinderopvang meer kost per uur dan deze uurprijs, moet je als ouder geheel zelf betalen. Omdat de prijzen van bijna alles elk jaar veranderen en geïndexeerd worden stelt de overheid elk jaar opnieuw de maximum uurprijs vast. Zo ook dit jaar, in mei 2014 heeft de Ministerraad de uurprijzen voor 2015 vastgesteld.
De maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang
worden vastgesteld op basis van een correctie op de indexering voor 2014 en de indexering voor 2015. Door de correctie op de indexering worden de maximum uurprijzen verhoogd met een indexfactor van 0,27%. Vervolgens worden de maximum uurprijzen geïndexeerd met het berekende indexeringspercentage voor 2015. De indexfactor voor 2015 bedraagt 1,76%.

Het Coendersnest denkt dat het reëel is om met deze indexering mee te gaan. Onze uurprijs wordt in 2015 gesteld op  € 6,54.

Tevens krijgen wij steeds vaker het verzoek om flexibele opvang. Wij willen graag aan deze vraagstelling voldoen alleen zitten hier wel financiële gevolgen aan. Wij willen de uurprijs voor flexibele opvang dan vaststellen op € 6,84 per uur. Deze prijs komt nog volledig in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.
Wij vinden het belangrijk dat de structuur gehandhaafd blijft op de groepen daarom is flexibele opvang alleen per dagdelen van 6 uur of hele dagen van 11,5 uur mogelijk. 

U vindt de nieuwe prijslijst onder het kopje downlowds.